Kezdődik a második palaolaj forradalom
High-Tech Oil Engineering Company

RÓLUNK

A KEROGOIL Zrt. egy olyan termikus eljárás, technológia találmányi jogainak birtokosa, amely shale olaj készletek (kerogén, palaolaj) és egyéb nehezen kitermelhető szénhidrogén-készletek – olajpala, nehézolaj, bitumen, bitumenes olaj tartalmú formációk – termelésére szolgál.

Az eljárás alapját bejelentett találmányok adják, melyek nemzetközi szabadalmaztatása jelenleg folyamatban van.

TECHNOLÓGIA

A technológia legfőbb megkülönböztető sajátossága a hagyományos termikus módszerektől a szénhidrogének irreverzibilis molekuláris átalakításában rejlik, in-situ katalitikus pirolízis/hidropirolízis és egyéb folyamatokon keresztül.

A technológia működése folyamán nagy entalpiával rendelkező szuperkritikus/ultra-szuperkritikus állapotú víz (T = 600-650 °C, P = 23-55 MPa) kerül besajtolásra max. 3500 méteres mélységben található kerogén-, palaolaj-, nehézolaj-, bitumen-tartalmú rétegekbe. Ezáltal a szénhidrogén-molekulák in-situ irreverzibilis módosítása, valamint a palaolaj minőségi javítása (upgrading) és szintetikus olajnak, gáznak a kerogénből történő generálása valósul meg.

A lecsökkent viszkozitású, áramlásképes kőolaj a besajtolásra használt kutakon keresztül, felszálló üzemmódban kitermelhető.

A besajtolásra kerülő közeget egy felszíni telepítésű, a cég találmányát képező speciális ultra-szuperkritikus vízgenerátor és segédberendezései állítják elő. A speciális anyagú és hőszigeteléssel ellátott termelőcső, illetve a magas hőmérsékletű, nagynyomású (HTHP) packer és expanziós közdarab szintén a cég találmányát képezik.

A felszíni telepítésű ultra-szuperkritikus vízgenerátor külső nézete (10 tonna/óra teljesítmény)

Amiben mások vagyunk

Nem alkalmazunk hidraulikus rétegrepesztési vagy többlépcsős hidraulikus rétegrepesztési eljárást.

Nem használunk veszélyes vegyi anyagokat.

A rétegrepesztést alkalmazó shale olaj technológiához hasonlítva a KEROGOIL technológiája az alábbi előnyökkel jár:

 

Rétegrepesztéses technológia

KEROGOIL Technológia

Technológia

Horizontális kutak (3000 m-ig) + Többlépcsős hidraulikus rétegrepesztés

Ultra-szuperkritikus víz alapú termikus ciklusok

Alkalmazási terület

Kizárólag palaolaj (S1) kitermelése (ez a palaolaj rétegek szénhidrogén potenciáljának kb. 10%-a, míg a 90%-át a kerogén (S2) adja)

Palaolaj (S1) kitermelése +szintetikus olaj in-situ előállítása a kerogénből (S2)

(Cél: a palaolaj készletek szénhidrogén potenciáljának teljes (S1 + S2) kitermelése. Technológiánk a kerogént is az aktívan kitermelhető szénhidrogének közé sorolja.)

Kihozatali tényező

átlagosan 6-15%,

csak S1-re vonatkozóan

átlagosan 45-50%,

S1 + S2-re vonatkozóan

Maximálisan kitermelhető szénhidrogén 1 m3 palaolaj/olajpala rétegből (kerogén tartalom: 20 súly%)

5-7 kg palaolaj

110-122 kg High-Tech Olaj

Átlagos minőség

32-38 °API palaolaj

40-44 °API High-Tech olaj

Kitermelés önköltsége

USD 40-60/bbl

USD 35-50/bbl